Disclaimer

De op deze website vermelde gegevens zijn door Juza slechts ter algemene informatie samengesteld en dienen niet als juridisch advies te worden beschouwd. Juza is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Juza en de ontvanger daarvan.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Juza is niet toegestaan.