Mediation

In iedere omgeving kunnen zich (aandienende) geschillen voordoen die niet direct vragen om een juridische oplossing. Mediation kan in deze gevallen een goed instrument zijn. Niet in de laatste plaats omdat mediation gericht is op herstel en/of behoud van onderlinge relaties tussen partijen.

  Mediation heeft als uitgangspunt vrijwilligheid van alle betrokken partijen. De mediator is een onafhankelijke en neutrale derde die samen met u probeert een acceptabele oplossing te vinden voor de ontstane situatie.

   Andere kenmerken van mediation zijn:

   • snelle procedure
   • vertrouwelijkheid en geheimhouding
   • partijen verdelen de kosten, tenzij een regeling hieromtrent is getroffen
   • hoge acceptatie vanwege eigen rol / inzet partijen
   • gelijkheid van partijen
   • behoud en/of verbetering van onderlinge relaties
   • indien partijen juist een exitmediation voor ogen staat: betere acceptatie
   • geen compromis, maar consensus

   Mediation kan plaatsvinden tussen individuen, maar ook tussen groepen en/of teams. In het laatste geval wordt soms met twee mediators gewerkt.

    Hoe ziet een mediationprocedure er nu over het algemeen uit? Een mediationprocedure kent de volgende fasen:

    • intake en voorbereiding
    • sluiten van de mediationovereenkomst
    • ondertekenen geheimhoudingsverklaring
    • vastleggen eventuele bijzondere afspraken (denkt u aan verdeling kosten)
    • inventarisatie en exploratie van feiten, standpunten en belangen
    • onderhandelingen
    • afronding
    • opstellen en ondertekenen vaststellingsovereenkomst
    • controle en evaluatie

    De expertise van Juza betreft mediation binnen arbeidsgeschillen en zakelijke geschillen. Echter, huurgeschillen en echtscheidingen zijn evenmin een onbekende. Daarnaast kan Juza u ondersteunen bij eventuele vastgelopen (zakelijke) onderhandelingen, want ook daarvoor is mediation een geschikt instrument.

     Uiteraard geschiedt iedere mediation op basis van de NMI-richtlijnen.

      Voor meer informatie omtrent mediation kunt u een kijkje nemen op de website van het NMI: www.nmi-mediation.nl