Referentieprojecten

Secretariaat
Met ingang van 2013 is Leonie van Bijsterveld secretaris van de Geschillencommissie CAO van Holland Casino.
In 2011 en 2012 was Leonie van Bijsterveld secretaris bij de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit inzake de plaatsingsbesluiten en toedelingsbesluiten.
In 2012 was Leonie van Bijsterveld secretaris van de bezwaarcommissie van Avant Thuiszorg BV inzake de nieuwe functiebeschrijvingen en FWG-indeling.

 

Arbeidsrecht / Sociaal Zekerheidsrecht
Met ingang van 1 oktober 2013 heeft Juza een raamovereenkomst gesloten met Holland Casino. Juza staat Holland Casino bij inzake de reorganisatie, alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, waaronder totstandkoming CAO, arbeidsvoorwaardenbeleid, rechtspositionele maatregelen, ontslag, kwesties rondom (modernisering) ZW en WIA. Juza procedeert ook voor Holland Casino.

 

Met ingang van 1 mei 2013 heeft Juza een raamovereenkomst met Facilicom Services Group NV (“Facilicom”). Facilicom is het moederbedrijf van Trigion Beveiliging BV, Gom Schoonhouden BV. Breijer Bouw BV, Prorest Catering BV, Axxicom Thuishulp BV. Aveant Thuiszorg BV en Axxicom Airport Caddy BV.
Juza staat Facilicom bij in geval van drukte van de arbeidsrechtadvocaten en voert daarnaast juridische procedures voor Facilicom.

 

Van maart 2013 tot oktober 2013 heeft Juza Holland Casino ad interim ondersteund bij de reorganisatie. Er is mede geholpen bij het totstandkomen van een sociaal plan en bij het totstandkomen van een vrijwillige vertrekregeling. Leonie van Bijsterveld was lid van het team belast met afspiegelen en heeft voor Holland Casino de vaststellingsovereenkomsten opgesteld. Voor de werknemers die geen vaststellingsovereenkomst wensten te tekenen, heeft Leonie van Bijsterveld de verzoekschriften opgesteld en de procedures gevoerd. Uiteraard heeft Leonie van Bijsterveld onderwijl ook op andere terreinen geadviseerd.

 

Van november 2012 tot en met maart 2013 heeft Leonie van Bijsterveld als senior jurist gewerkt bij de Arbeids Juridische Dienstverlening van het UWV Rotterdam. Leonie heeft (collectief) ontslagaanvragen in behandeling genomen, heeft de dossiers gepresenteerd bij de ontslagadviescommissie en heeft de beschikkingen geschreven. Daarnaast heeft Leonie van Bijsterveld als vraagbaak gediend voor de andere juristen.

 

Van april 2012 tot en met september 2012 en van november 2010 tot en met april 2011 heeft Leonie van Bijsterveld een van de drie arbeidsrechtadvocaten van Facilicom vervangen. Leonie heeft niet alleen veelvuldig geadviseerd, maar heeft ook veelvuldg geprocedeerd voor Facilicom.

Voor verdere informatie en meer referentieprojecten verwijs ik u graag naar mijn Linkedin-profiel.